Вероника Кушель
На фото - Евгения Броньчикова и Вероника Кушель.
Не скрою, что меня заворожила не Евгения, а Вероника.

Piękna lwowianka

Фото взято с сайта, на котором ничего нет о Виктории, но есть информация о Евгении, из которой можно предположить, что обе девушки были львовянками:
Eugenia Brończykowa mieszkała we Lwowie, przy ul. St. Niewiadomskiego 4. Była sanitariuszką 13. Szpitala Polowego II Dywizji Legionów dowodzonej przez generała Roję. Komendantem szpitala był pułkownik Felicjan Sławoj-Składkowski, później generał i premier RP.Обновлен 06 дек 2012. Создан 29 июл 2012