Kościół filialny w Zabiem
 Wieś Żabie, Верховина (ukr.), Werchowyna.

 

Widok Zabiego z kościołem

Terytorialnie wieś Żabie należała do rzymskokatolickiej parafii w Kosowie. Wielokrotnie tutejsi mieszkańcy podejmowali próby utworzenia na miejscu samodzielnej parafii. W 1909 roku we wsi wzniesiono niewielki kościółek, po czym pod przewodnictwem miejscowego aptekarza Jana Gwalberta Tlappy skierowano prośbę o utworzenie parafii. Owe starania zakończyłyby się sukcesem, gdyby nie wybuch I wojny światowej.

 

Kościół w Zabiem

 

Do Żabiego został oddelegowany kapłan, któremu Fundacja Stanisława hr. Skarbka oddelegowała mieszkanie i opał, a arcybiskup Józef Bilczewski i cesarz Franciszek Józef obiecali corocznie wypłacać utrzymanie. Po zakończeniu wojny brak dotacji zniweczyły ten plan. Ponowne starania o utworzenie w Żabiem parafii podjęto w 1923 roku, tym razem ze strony urzędu wojewódzkiego w Stanisławowie. Ponowne próby erygowania parafii podjęto w 1934 roku, jednak do zakończenia II wojny światowej parafia w Żabiem tak i nie powstała.

 

 

Parcelę pod budowę kościoła we wsi zakupiono w 1905 roku. W tym samym roku powstała wizja świątyni autorstwa Franiszka Mączyńskiego. Przy budowie jednak posłużono się projektem typowym Tadeusza Obmińskiego z 1903 roku. Kościół ukończono i poświęcono w 1909 roku.

 

W czasie I wojny światowej w murze świątyni „zrobili Moskale małą dziurę, by dostać się do kościółka”. Prace restauracyjne przeprowadzono w 1924 roku.

 

Kościół w Żabiem został zniszczony w czasie II wojny światowej, lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

Pocztówka

Kościół w Zabiem

 

 

Huculi na tle kościoła w Zabiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 15 апр 2015