Чортова скеля біля Львова
Старое фото / рис1831 x 3017
Чортова Скеля під Львовом (1)

Фото з книжки
Ф.Яворського
"Lwow stary i wczorajszy"
1911 року

1646 x 2537
Чортова Скеля під Львовом (2)

Фото з книжки Ф.Яворського "Lwow stary i wczorajszy" 1911 рок

2631 x 1636
Чортова Скеля під Львовом 1914 рік

"Чортова Скеля під Львовом" з "Др. М.Орлович. Путівник по Ґаліції" 1914 року.
Фото інж. Чеслава Павловського з подорожі Лльвівського Академічного Клубу Туристичного.

900 x 559
Чортова скеля біля Львова


500 x 407
Чортова Скеля під Львовом

Фото Чортових Скель в путівнику 1914 року

720 x 960
Львів Чортова скеля

Фото Чортових Скель в путівнику 1914 року

759 x 1128
Тріангуляційна вежа

Punkt triangulacyjny Czartowska Skała. Wieża triangulacyjna, wybudowana w r. 1935 przez WIG, wysokości 47,6 m. Maksymalna wysokość skał - 20 m.
Foto: http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/370515/NDIGCZAS017105_1939_003.pdf

650 x 960
Чортова скеля біля Львова


652 x 740
1943 рік