Карта Галіції 1834 (з фрагментами)
Книги / журналы1528 x 2048
Mapa 1 Galizien


1209 x 831
Mapa Fragment Lemberg


1427 x 783
Tekst do mapy


773 x 566
Widok Brzezany


867 x 669
Widok Czerniowce


797 x 583
Widok Zolkiew


1231 x 683
Widok Lwow


768 x 617
Widok Nowy Sandec


766 x 570
Widok Zaleszczyki